Dotacja z Funduszu Kościelnego finansowana z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznana na realizację zadania pn. „Remont placówek charytatywno-opiekuńczych w celu poprawy warunków bytowych dla ofiar przemocy, schronienie i wsparcie dla kobiet i ich dzieci oraz dzieci świetlicowych z rodzin ubogich”

 

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała dotację z Funduszu Kościelnego w wysokości 700 000,00 złotych na remont pomieszczeń w budynku, gdzie znajduje się Centrum Interwencji Kryzysowej dla ofiar przemocy w rodzinie oraz Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza im. bł. Carla Acutisa dla dzieci z rodzin ubogich i potrzebujących wsparcia, która pozwoli na poprawę i dalsze funkcjonowania placówek charytatywno-opiekuńczych (w tym jednej całodobowej) działających zgodnie ze statutem Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej. Remont pomieszczeń przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa osobom w niej przebywającym.

Termin realizacji zadania: 27.07.2023-15.12.2023 r.
Kwota finansowania: 700 000,00 zł

Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x104

Logo MSZ 300x101 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”