Dotacja celowa pozyskana w ramach programu inwestycyjnego „Inwestycje w Oświacie” dofinansowana z Ministerstwa Edukacji i Nauki przyznana na realizację inwestycji związanej z dostosowaniem obiektu pn. „Rozwój zaplecza infrastrukturalnego Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej”.

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała dotację w wysokości 1 500 000.00 złotych na  poszerzenie działalności  Specjalnego Ośrodka Wychowawczego o specjalistyczną pomoc chłopcom o specjalnych potrzebach edukacyjnych ze względu na niepełnosprawność intelektualną, autyzm czy zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

05 Znak Uproszczony Kolor Biale Tlo 300x121

Termin realizacji zadania: 23.10.2023 – 31.12.2023
Kwota dofinansowania: 1 500 000,00 zł
Kwota wkładu własnego finansowego Caritas: 375 000.00 zł

Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x104

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”