Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała dotację w wysokości 600 tys. złotych na remont elewacji budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz wykonanie boiska  na terenie znajdującego się ogrodu przy ul. Kawęczyńskiej 49 w Warszawie, który wpłynie na poprawę komfortu i bezpieczeństwa naszych Wychowanek. Dzięki stacjonarnym zajęciom sportowym na terenie ośrodka, zredukujemy napięcie emocjonalne oraz wzmocnimy budowanie konstruktywnych strategii radzenia sobie w sytuacji kryzysu. Planowane zajęcia sportowe pozwolą na poszerzenie profilaktyki zdrowia psychicznego uczestniczek ośrodka.   

Projekt finansuje:

Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x10405 Znak Uproszczony Kolor Biale Tlo 300x121

Termin realizacji zadania: 19.12.2022-31.12.2023 r.
Kwota finansowania: 600 000,00 zł

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”