Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „CENTRUM OPIEKUŃCZO-MIESZKALNE DLA OSÓB Z GRUP WRAŻLIWYCH SPOŁECZNIE POCHODZĄCYCH
ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH ORAZ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH”
– Etap I: remont zabytkowego budynku. Celem jest utworzenie miejsca, gdzie różne grupy społeczne otrzymają wsparcie i pomoc.
Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x104

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
Dofinansowanie: 6 900 418,67 zł
Całkowita wartość: 11 442 223,67 zł

 Zadaniem projektu w 2022 roku jest gruntowny remont placówki w celu dostosowania budynku zabytkowego przy ul.11 listopada 25 w Warszawie Dzielnica Praga Północ – do stworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla osób z grup wrażliwych społecznie pochodzących ze środowisk dysfunkcyjnych oraz znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, tj.: dla dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób pokrzywdzonych przez los, wykluczonych społecznie, znajdujących się w kryzysie bezdomności, a także dla uchodźców (w zależności od zaistniałych pilnych potrzeb dla tej grupy beneficjentów).

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”