Projekt jest skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z Dzielnicy Praga-Północ. Głównym celem jest prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie opiekuńczej. Jak również zapewnienia dalszego wsparcia w zakresie opieki, wychowania, bezpieczeństwa, pomocy w nauce, organizacji czasu wolnego, rozwoju uzdolnień i zainteresowań, zabawy, zajęć sportowych oraz pracy z rodzinami podopiecznych. Klub proponuje dla wychowanków i ich rodziców/prawnych opiekunów szereg zajęć, takich jak: zajęcia informatyczne, kulinarne, artystyczne oraz sportowe.

 

Projekt jest finansowany ze środków Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Praga-Północ

Zakochaj Sie W Warszawie Logo 192x200

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”