Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Etap I budowy placówki: CENTRUM WSPARCIA ZA ŻYCIEM”. Celem jest utworzenie miejsca, gdzie różne grupy społeczne otrzymają wsparcie i pomoc.

Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x104

Dotacja: 2 496 242,06 zł

Całkowita wartość: 3 130 002,46 zł

 

Projekt pierwszego etapu budowy CENTRUM WSPARCIA „ZA ŻYCIEM” w terminie od 30 kwietnia do 31 grudnia 2021 roku w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej 18 obejmuje wybudowanie placówki, w której Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej będzie realizowała działania na rzecz osób ubogich i pokrzywdzonych. W nowej placówce będzie:

  1. Dom Samotnej Matki i Dziecka – miejsce czasowego pobytu dla matek i ich dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań dysfunkcyjnych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, których sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godnie i bezpieczne wychowanie dzieci. Dom będzie oferował pomoc, także samotnym ojcom z małoletnimi dziećmi oraz innym opiekunom.
  2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ośrodek wsparcia świadczyć będzie specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.
  3. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych – to alternatywny sposób przeżywania swojej jesieni życia poprzez zapewnienie w placówce miejsc, zajęć m.in.: terapeutycznych, muzycznych, rehabilitacyjnych, plastyczno-manualnych, kulinarnych, a także kółek zainteresowań oraz posiłków.
  4. Jadłodajnia dla ubogich – zapewnienie pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizacja systemu wsparcia, która zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osobom ubogim i potrzebującym.

 

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”