Projekt „Ciepły posiłek dla ubogiego” realizowany w okresie od 13.12.2021 r. do 31.01.2022 roku został sfinansowany przez Fundację PKO Banku Polskiego w ramach darowizny pieniężnej w wysokości 20 000 zł na zakup sprzętu gastronomicznego do przygotowywania posiłków dla podopiecznych Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej.

Podstawowym celem projektu jest zabezpieczenie podstawowej potrzeby życiowej jakim jest ciepły posiłek, z którego korzystają rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej, zagrożone wykluczeniem – w szczególności ubogie, bezdomne, samotne, schorowane.

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”