Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: Centrum Wsparcia „Za życiem” – etap II: wykończenie i prace montażowe w placówce” Celem jest utworzenie miejsca, gdzie różne grupy społeczne otrzymają wsparcie i pomoc.

Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x104

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie: 3 980 864,24 zł

Całkowita wartość: 5 027 928,64 zł

 

Projekt drugiego etapu wykończenia i prac montażowych w placówce CENTRUM WSPARCIA „ZA ŻYCIEM” w terminie od 25 maja do 31 grudnia 2022 roku w Mińsku Mazowieckim przy ul. Granicznej 18 obejmuje przygotowanie placówki, w której nasza Caritas będzie realizował działania na rzecz osób ubogich i pokrzywdzonych. W nowej placówce będzie:

  1. Dom Samotnej Matki i Dziecka – miejsce czasowego pobytu dla matek i ich dzieci, przejściowo pozbawionych wystarczających warunków i środków do życia oraz normalnego funkcjonowania z powodu doznanej przemocy i oddziaływań dysfunkcyjnych ze strony środowiska i najbliższej rodziny oraz kobiet oczekujących dziecka, których sytuacja rodzinna albo materialna nie pozwala na godnie i bezpieczne wychowanie dzieci. Dom będzie oferował pomoc, także samotnym ojcom z małoletnimi dziećmi oraz innym opiekunom.
  1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej – ośrodek wsparcia świadczyć będzie specjalistyczną pomoc osobom, dzieciom, rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji kryzysowej w wyniku zdarzenia losowego, lub trudnych przeżyć osobistych lub rodzinnych.
  2. Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych – to alternatywny sposób przeżywania swojej jesieni życia poprzez zapewnienie w placówce miejsc, zajęć m.in.: terapeutycznych, muzycznych, rehabilitacyjnych, plastyczno-manualnych, kulinarnych, a także kółek zainteresowań oraz posiłków.
  3. Jadłodajnia dla ubogich – zapewnienie pomocy w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej poprzez zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym, organizacja systemu wsparcia, która zapewni zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych osobom ubogim i potrzebującym.

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”