W ramach programu priorytetowego:
2.1 Racjonalna gospodarka odpadami.
Część 1) „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała dofinansowanie na przedsięwzięcie polegające na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych skutkujących zapobieganiem powstawaniu odpadów żywności.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia realizowanego przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej obejmuje uzupełnienie nowopowstałego budynku magazynu do przechowywania żywności Caritas DWP
o komorę mroźni wraz z podstawowym wyposażeniem oraz o dodatkowe wyposażenie magazynu.

 

Dotacja: 460 300,00 zł

Całkowita wartość: 575 400,00 zł

NFOSiGW Dofinansowanie 300x123

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”