W ramach programu priorytetowego:
2.1.1 Racjonalna gospodarka odpadami.
Część 1) „Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów”

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej otrzymała dotację na przedsięwzięcie polegające na realizacji zasad gospodarki odpadami, a w szczególności hierarchii sposobów postępowania z odpadami, poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów w ramach rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych.

Głównym efektem projektu jest zmniejszenie ilości odpadów spożywczych z sieci dużych sklepów na terenie Diecezji Warszawsko-Praskiej, dzięki realizacji celu polegającego na zwiększeniu poziomu redystrybucji żywności niesprzedanej przez placówki handlowe. Korzyścią ekonomiczną projektu jest zmniejszenie kosztów zagospodarowania odpadów, wzrost innowacyjności i tworzenie nowych rozwiązań z zakresu biogospodarki oraz rozwój społecznej odpowiedzialności biznesu. Wśród efektów społecznych należy wyróżnić: możliwość pozyskania żywności przez osoby o dochodach niewystarczających na jej zakup, co przekłada się na walkę z lokalnym ubóstwem, aktywizację i edukację społeczności lokalnej, a w konsekwencji poprawę jej warunków życia.

Kwota dotacji: 2 897 964,00 zł

Wartość całkowita zadania: 2 917 964,00 zł

Okres realizacji zadania od 19.02.2020 – 31.03.2022

NFOSiGW Dofinansowanie 300x123

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”