Hospicjum domowe (NZOZ)

Aby precyzyjnie określić czym w istocie jest hospicjum domowe, należy na wstępie wyjaśnić, czym hospicjum jest w samej swojej istocie? Słowo „hospicjum” pochodzi od łacińskiego „hospitium” oznaczającego dom gościnny. W zamierzchłych czasach było to miejsce, w którym strudzony podróżny mógł uzyskać opiekę i schronienie. Z biegiem czasu pojęcie to zmieniło swoje znaczenie i określeniem „hospicjum” określano zarówno szpitale, jak i przytułki dla osób bezdomnych. Współcześnie słowo to określa wyłącznie opiekę paliatywną świadczoną na rzecz osób nieuleczalnie chorych prowadzoną zarówno w ramach ośrodków stacjonarnych oraz tak zwanych hospicjów domowych gdzie to opieka, niejako przyjeżdża do pacjenta.

Hospicjum domowe w Warszawie

Nasze hospicjum domowe prowadzone w Warszawie od ponad 20 lat świadczy długoterminową opiekę paliatywną nad osobami nieuleczalnie chorymi w miejscu ich zamieszkania. Oprócz pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej obejmuje również wsparcie psychologa i fizjoterapeuty. Naszą kadrę tworzą wyłącznie doświadczeni specjaliści, którzy mają odpowiednią wiedzę i kompetencję fachowe oraz umiejętności w zakresie właściwego podejścia do pacjentów. W praktyce wizyty lekarskie odbywają się nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc. Jeśli zaś chodzi o odwiedziny pielęgniarki, to mają one miejsce nie rzadziej jak dwa razy na tydzień.

Jak zgłosić pacjenta do objęcia opieką hospicjum domowego?

Do objęcia opieką przez hospicjum domowe konieczne jest posiadanie skierowania. Może je wystawić zarówno specjalista zajmujący się pacjentem, jak i lekarz rodzinny posiadający umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Co ważne, na skierowaniu musi być umieszczone rozpoznanie choroby oraz odpowiadający jej kod ICD-10.

Kogo może objąć opieką hospicjum domowe?

Do objęcia opieką potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego wydane przez lekarza mającego umowę z NFZ z podaniem rozpoznania oraz ICD-10 spośród następujących:
C00-D48        Nowotwór złośliwy lub nowotwór o niepewnym rozpoznaniu
B20-B24         Choroba wywołana przez ludzki wirus upośledzenia odporności (HIV)
G09                 Następstwa zapalnych chorób ośrodkowego układu nerwowego
G10-G13        Układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy (stwardnienie boczne zanikowe)
G35                Stwardnienie rozsiane
I42-I43           Kardiomiopatia
J96                  Niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej
L89                 Owrzodzenie odleżynowe (odleżyny III stopnia)

Oprócz skierowania prosimy o dostarczenie kserokopii dokumentacji medycznej (wynik biopsji, ostatnie karty wypisowe, ostatnie wyniki badań laboratoryjnych i obrazowych, zalecenia, lista przyjmowanych leków wraz z ich dawkowaniem itp.).

Pacjentów obejmujemy opieką na bieżąco. Zgłoszenia przyjmujemy w naszych placówkach w godzinach pracy lub w innych godzinach po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.


 

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Mińsku Mazowieckim przyjmuje pacjentów i ich rodziny potrzebujących opieki paliatywnej i pielęgniarskiej opieki długoterminowej.Do objęcia opieka przez HOSPICJUM potrzebne jest skierowanie do hospicjum domowego...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie

"szukam pomocy i potwierdzenia, że wszystko będzie dobrze, że każdy dzień będę witać bez obaw..."   W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie: Pielęgniarska Opieka Długoterminowa, Poradnia Medycyny Paliatywnej, Hospicjum domowe. Pielęgniarska Opieka...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Zielonce

W ramach ubezpieczenia NFZ udzielamy świadczeń w zakresie hospicjum domowego.Zespół hospicyjny to: pielęgniarka,  lekarz, fizjoterapeuta, psycholog, osoba duchowna.Chorym w hospicjum domowym umożliwiamy bezpłatne wypożyczenie sprzętu i aparatury medycznej....

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Wieliszewie

Pod opiekę przyjmujemy tylko pacjentów zamieszkujących w Powiecie Legionowskim Sprawujemy dwa rodzaje opieki nad chorymi:  Domowa Opieka Paliatywna i Hospicyjna to wszechstronna, całościowa opieka i leczenie objawowe świadczeniobiorców chorujących na...

NZOZ Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej w Józefowie

Hospicjum domowe prowadzi opiekę lekarsko-pielęgniarską dla osób w terminalnej fazie choroby. Do przyjęcia do opieki wymagane jest skierowanie lekarskie (lekarz POZ lub onkolog) W ramach kontraktu z NFZ pomoc udzielana jest nieodpłatnie. Należy przygotować niezbędne...

Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Caritas Logo Stopkaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

  • Facebook Stopka Nasz Facebook
  • Facebook Stopka Pierogarnia
  • Youtube Stopka Youtube

Konto podstawowe:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

Konto „Dar Serca”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

Konto programu „Skrzydła”:

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
 
 
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”