Projekt: DOBRA PRZYSTAŃ NA PRADZE – POŁUDNIE 4.0

Realizacja: 01.03-31.12.2024
Finansowanie: Udział w projekcie jest nieodpłatny, współfinansowany ze środków dzielnicy Praga – Południe m. st. Warszawy
Saskie Centrum Rodziny Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej prowadzi nabór do grupy wsparcia dla osób, które identyfikują się jako DDA i/lub DDD.

DRUGI ROK POMOCY UKRAINIE

Warszawa, 22.02.2024 r. Wojna się nie nudzi. Czy możemy uśpić wrażliwość na konflikt w Ukrainie? Prawie 6,5 mln uchodźców wojennych z Ukrainy zarejestrowano na świecie, w tym ok. 1 mln przebywa w Polsce. Wartość pomocy udzielonej przez Caritas w 2023 roku osobom z...

Jałmużna Wielkopostna 2024

Jałmużna Wielkopostna 2024 to ekumeniczna akcja charytatywna organizowana już od 18 lat przez Caritas Polska oraz Caritas diecezjalne we współpracy z Eleos Kościoła Prawosławnego, Diakonią Kościoła Ewangelicko-Reformowanego oraz Diakonią Kościoła...

Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

W roku 2023 zrealizowany został ostatni dziewiąty podprogram w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (POPŻ), którego celem było ograniczenie ubóstwa poprzez świadczenie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym. W trakcie realizacji...

Wigilia Caritas

Stało się tradycją, że w Jadłodajni Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej przy ulicy Grochowskiej odbywa się wigilia  dla osób potrzebujących. Jest bardzo wielu ludzi, którzy patrzą z przerażającym niepokojem, co to będzie, jak sobie poradzimy. [ Życzę ] abyśmy zrobili...

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”