Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej realizuje zadanie publiczne pod tytułem: „Polska Lizbona ŚDM”. Głównym założeniem projektu jest przygotowanie przestrzeni i przyjaznego miejsca spotkań dla społeczności młodych ludzi w Lizbonie podczas Światowych Dni Młodzieży, gdzie będzie przygotowana scena wraz z zapleczem umożliwiającym obsługę medialną wydarzenia oraz strefa namiotowa. Strefa ta wraz z zapleczem umożliwiającym prowadzenie paneli dyskusyjnych będzie punktem wymiany myśli i spotkań młodych z osobami mającymi autorytet moralny, a także będzie miejscem promującym Polskę i kulturę polską, w oparciu o chrześcijańską tożsamość. W tym celu będą organizowane tam wystawy o kulturze i historii Polski oraz prezentowane regiony naszej ojczyzny.

Fundusz Celowy Godlo Flaga 300x104

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Dofinansowanie: 3 000 000,00 zł

Całkowita wartość: 3 100 000,00 zł

 

Caritas Diecezja Warszawsko-Praskaul. Kawęczyńska 49, 03-775 Warszawa  

NIP 113 10 79 818 
REGON: 040013098  
KRS: 0000223182

tel.: +48 (22) 619 44 76
fax: +48 (22) 818 51 67

e-mail: warszawa-praga@caritas.pl

 

 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 57 1240 6074 1111 0000 4991 2023
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664
 
 

PEKAO S.A. Oddz. w Warszawie
nr konta: 28 1240 6074 1111 0000 4992 2439
Tytuł wpłaty:  „Program Skrzydła”